Pašnodarbinātā, Individuālā komersanta un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību salīdzinājums

  Pašnodarbinātais IK SIA
Reģistrācija VID UR un VID UR un VID
VID dokumenti VID jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina, ka persona gūst ienākumus no saimnieciskās darbības VID jāiesniedz pases kopija un komercreģistra dokumenti, kas apstiprina IK pastāvēšanu. VID jāaizpilda iesniegums
Dibināšanas izmaksas Nav valsts nodevas valsts nodevas
Pamatkapitāls Nav Nav sākot no 2000 Ls
Atbildība pret trešajām personām Par savām saistībām atbild ar visu savu personīgo mantu. Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem Par savām saistībām atbild ar visu uzņēmuma mantu. Sabiedrība neatbild par dalībnieka saistībām. Dalībnieks neatbild par sabiedrības saistībām.
VSAOI par sevi No mēneša ienākumiem, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumiem jāsasniedz viena divpadsmitā daļa no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3). Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.
VSAOI par darbinieku VSAOI likmes 2010. gadā saskaņā ar MK noteikumiem nr.1577. Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem Tāpat kā par sevi.
IIN 26% 26% 26%
Grāmatvedības organizēšanas iespējas
 1. Organizēt grāmatvedību kā patstāvīgu uzņēmuma struktūru;
 2. Saskaņā ar noslēgto līgumu izmantot citu uzņēmumu sniegtos pakalpojumus;
 3. Kārtot grāmatvedību patstāvīgi.
Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem
Grāmatvedības uzskaite Ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 200 000 latu drīkst kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. MK noteikumi nr.188. Atbilst pašnodarbinātā noteikumiem. Ierakstus izdara divkāršā ieraksta sistēmā. MK noteikumi nr.585 u.c.


Kopsavilkums

Pašnodarbinātā, IK plusi SIA plusi
 1. Nav sākotnējo izmaksu un vienkārša reģistrācija
 2. Maz atskaišu par sevi
 3. Var ātri apgūt grāmatvedības kārtošanu pašam
 1. Atbildība – ierobežota
 2. Dividendes
 3. Iespēja noteikt savu algu
Pašnodarbinātā, IK mīnusi: SIA mīnusi:
 1. Atbild ar visu savu personīgo mantu
 2. PVN un darbinieku atskaites tādas pašas kā uzņēmumiem
 1. Dibināšanas izmaksas
 2. Sarežģītāka grāmatvedības kārtošana