Lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija

1. SIA Lighthouse veido, uztur un publicē informāciju tīmekļa vietnē www.lighthouse.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir SIA Lighthouse īpašumā un kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz SIA Lighthouse vārda, turpmāk tekstā - „lighthouse.lv”.

2. lighthouse.lv sniegtā informācija ir bezmaksas, bet pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot Lighthouse.lv tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.

3. lighthouse.lv var saturēt saites uz tīmekļa vietnēm, kas nav SIA Lighthouse atbildībā. SIA Lighthouse nenes atbildību par šo tīmekļa vietņu satura izmaiņām un publicēto informāciju. SIA Lighthouse nav viedokļa par ārējās saitēs publicēto informāciju.

4. lighthouse.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietni informatīvos nolūkos.

Autortiesības

1. lighthouse.lv saturs ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura lighthouse.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez lighthouse.lv rakstiskas atļaujas.

klientiem.lighthouse.lv

1. Reģistrētie lietotāji bezmaksas saņem piekļuves kodus no SIA Lighthouse personīgajai lietošanai un izmanto iegūto informāciju savos nolūkos.

2. Reģistrētie lietotāji ir atbildīgi par savu piekļuves kodu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām.

3. lighthouse.lv nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā un neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar lighthouse.lv publiskotajiem datiem.

Nobeiguma informācija

1. lighthouse.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas tīmekļa vietnē lighthouse.lv.

2. lighthouse.lv lietošana apliecina katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem. Lietotāja pienākums ir izlasīt un ievērot šos noteikumus.

3. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās atbildības.