Pieturaspunkti

Kas šodien gatavs, rīt nav jādara.
Nevienas dienas nebūs kavēties.
Ko spēj, to tūdaļ vajag uzņemties.

/ J.Volfgangs fon Gēte /


Ideja un uzņēmība – tas ir viss, kas vajadzīgs, lai pats radītu to, ko vēlies.

Jaunajiem uzņēmējiem piedāvājam nelielu palīdzību ar darba organizēšanu pirms lielā lēciena dzīvē.

SIA un IK dibināšanas pieturaspunkti:

 • Ideja

Uzņēmumu reģistrs:

 • Dokumentu sagatavošana
 • Valsts nodevu samaksa
 • Dokumentu iesniegšana

Valsts Ieņēmumu Dienests pēc juridiskās adreses

 • ziņu par uzņēmumu nodošana
 • līguma par elektronisko deklarēšanu noslēgšana
 • pieteikšanās PVN reģistrācijai

Līgumu slēgšana

 • līgumi ar valdes locekļiem
 • līgumi ar darbiniekiem
 • līgumi par telpu nomām
 • līgumi par iekārtu, automašīnu nomām
 • līgums ar SIA Lighthouse par grāmatvedības apkalpošanu